III OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY

27 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

 

Organizatorzy

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Tłumaczenie zapewnia

PROGRAM KONGRESU

Okrągły Stół Energetyczny ZWIŃ
8:30 Rejestracja
09:10 POWITANIE
 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
BLOK PROGRAMOWY : Przyszłość Rynku Energii w Polsce i Unii Europejskiej ZWIŃ
09:25 KEYNOTE ADDRESS:
 • Gert-Jan Koopman, Zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition
09:50 DEBATA STRATEGICZNA: Przyszłość rynku energii a pomoc publiczna w sektorze energii

 • Efekt zachęty stwarzany przez pomoc publiczną
 • Identyfikacja niedoskonałości rynku i wystąpienie potrzeby interwencji państwa 
 • Zachęta do inwestowania w niskoemisyjne moce wytwórcze
 • Pomoc publiczna na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych
 • Pomoc publiczna na energię ze źródeł odnawialnych
 • Pomoc publiczna dla kogeneracyjnych projektów inwestycyjnych

Uczestnicy:
 • Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu, BOŚ Bank S.A.
 • Frédéric Faroche, Prezes Zarządu, Veolia Energetyka Polska S.A.
 • Gert-Jan Koopman, Zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Moderator: Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią
11:00 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE: Morska energetyka wiatrowa i inne odnawialne źródła szansą na czystą i innowacyjną energię? 

 • Paweł Przybylski, Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.
11:25 WYSTĄPIENIE EKSPERCKIE: Kiedy wodór stanie się paliwem teraźniejszości? 
 • dr Bogusław Bławat, Dyrektor, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy  Instytut Badań
11:50 PRZERWA KAWOWA
BLOK PROGRAMOWY : Mobilność zeroemisyjna ZWIŃ
12:15 DEBATA: Elektromobilność i paliwa alternatywne w transporcie – wyzwanie na dziś czy na przyszłość?

Mobilność zeroemisyjna jako realny cel
 • Czy elektromobilność może być rentowna dla energetyki?
 • Elektromobilność wyzwaniem dla sieci energetycznych?
 • Modele biznesowe związane z elektromobilnością
 • Elektromobilność a sektor ICT
 • Wodór i inne paliwa alternatywne a tradycyjny rynek paliw
 • Światowe doświadczenia w elektromobilności i w paliwach alternatywnych

Uczestnicy:
 • Jarosław Broda, Członek Zarządu, Tauron PE*
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
 • Piotr Kociński, Wiceprezes Zarządu, Lotos Lab
 • Bartłomiej Kras, Wiceprezes Impact Clean Power Technology
 • Witold Słowik, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*
 • Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Moderator: Tomasz Dominiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
13:10 Lunch dla gości VIP/Przerwa kawowa
BLOK PROGRAMOWY : Program Polskiej Energetyki Jądrowej ZWIŃ
14:00 DEBATA: Program polskiej energetyki jądrowej
 • Jak skutecznie przeprowadzić proces inwestycyjny
 • Szanse i zagrożenie związane z energią jądrową
 • Elektrownia jądrowa a jakość powietrza w Polsce
 • Jak sfinansować inwestycję energetyczną tej skali
 • Zaangażowanie polskich firm w krajową elektrownię jądrową
Uczestnicy: 
 • Andrzej Matyja, Prezes Polimex Energetyka
 • Piotr Piela,EY Partner, CSE Energy & Utilities sector Leader , EY Polska
 • Łukasz Sawicki, Główny Specjalista, Ministerstwo Energii
 • Prof. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

15:00 Zakończenie konferencji

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA
ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL

MIEJSCE

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41