III OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY

20 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

Okrągły Stół Energetyczny ZWIŃ
9:30 Rejestracja
10:30 Powitanie
10:40 POWITANIE

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
BLOK PROGRAMOWY : PRZYSZŁOŚĆ RYNKU ENERGII W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ ZWIŃ
11:00 KEYNOTE ADDRESS:

 • Klaus-Dieter BORCHARDT, dyrektor Internal Energy Market, DIRECTORATEC w DG Energy
11:30 SESJA OTWIERAJĄCA: debata w formule jeden na jeden oraz sesja Q&A z udziałem słuchaczy

• polityka energetyczna do roku 2050 - czy jesteśmy w stanie skutecznie
zaplanować długookresową strategię?
• w jaki sposób odnawialne źródła energii mogą skutecznie dopełniać polski
miks energetyczny?
• publiczne wsparcie sektora energetycznego

Uczestnicy:
 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
 • Moderator(ekspert)
12:10 DEBATA: Energia dla Polski - przyszłość rynku energii w Polsce i w Europie

• polska nadzieja na elektromobilność a wyzwania energii odnawialnej
• morska energetyka wiatrowa szansą na czystą i innowacyjną energię
• polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN
• wsparcie odnawialnych źródeł energii w nowelizacji ustawy o OZE
• pomoc publiczna na kogeneracyjne projekty inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020
13:10 LUNCH DLA GOŚCI VIP / PRZERWA KAWOWA
14:00 PREZENTACJA RAPORTU TOR: Strategia dla elektromobilmności - na drodze do zeroemisyjnego transportu
14:15 WYSTĄPIENIE GOŚCIA ZAGRANICZNEGO: Kiedy wodór stanie się paliwem teraźniejszości?
14:45 DEBATA: Polska nadzieja na elektromobilność a wyzwania energii odnawialnej
 • Mobilność zeroemisyjna jako realny cel
 • Czy elektromobilność może być rentowna dla energetyki? 
 • Wodór i inne paliwa alternatywne czy elektromobilność wyzwaniem dla sieci energetycznych?
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Energii*
 • Witold Słowik, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Moderator: Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju*
BLOK PROGRAMOWY:Program Polskiej Energetyki Jądrowej ZWIŃ
15:30 WPROWADZENIE EKSPERCKIE: Planowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego w elektrowni jądrowej - doświadczenia innych krajów

 • ekspert OECD / IEA
15:40 PANEL 1 NA 1: Program polskiej energetyki jądrowej

UCZESTNICY:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Energii
 • Moderator
16:00 DEBATA: Program polskiej energetyki jądrowej

• jak skutecznie przeprowadzić proces inwestycyjny
• szanse i zagrożenie związane z energią jądrową
• elektrownia jądrowa a jakość powietrza w Polsce
• jak sfinansować inwestycję energetyczną tej skali
• zaangażowanie polskich firm w krajową elektrownię jądrową
16:30 Zakończenie konferencji

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL

MIEJSCE

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41